GALERIJA GRAD | SLOJEVI FASADE | VIKTOR SEKULARAC

GALERIJA GRAD | SLOJEVI FASADE | VIKTOR SEKULARAC

Istražujući tezu da fasada, kao dijafragma između dva sveta, privatnog i javnog, arhitekture i grada, domaćeg i urbanog, obuhvata reprezentaciju i izraz arhitektonskog karaktera, sagledavajući njenu vodeću ulogu u definisanju urbane sredine, pri čemu reaguju na to i definišu ga. Međutim, rad se posebno fokusira na temu fasade kao naseljenog praga: ne dvodimenzionalne vertikalne ravni, već realnog arhitektonskog unutrašnjeg prostora.

Naseljena fasada postaje mesto kroz koje je moguće doživeti odnos između enterijera i eksterijera, između privatnog i javnog, arhitekture i grada, a ne samo kroz fizičko kretanje „ulaska unutra“, „iskoračivanja napolje“, „prolaska“ ali i kroz čin boravka, življenja i uživanja u njemu kao prostoru i mestu koje omogućava odnose između iznutra i spolja.

Viktor Sekularac je rođen 1980. godine u Beogradu, trenutno živi i radi u Parizu. Studirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek za fotografiju. Od 2003. do 2006. godine bio je grafički dizajner i fotograf za Nezavisno umetničko udruženje Remont i Remont Art Magazine. 2005. je postao autor vizuelnog identiteta za 46. Oktobarski salon u Beogradu. Od tada se preselio u Francusku, Pariz, gde živi i radi kao fotograf za časopise i modne projekte. Često sarađuje sa francuskim filmskim rediteljem Gasparom Noeom. Nedavno je Viktor radio sa Noeom na filmu “Lux Aeterna”.

Izložba je podržana od strane Francuskog instituta u Srbiji.

Galerija Grad je osnovana 2009. godine kao sastavni deo Evropskog centra za kulturu i debatu Grad. Osnovana sa ciljem promocije domaće scene savremene umetnosti, Galerija Grad se nikada nije specijalizovala, na taj način održavajući otvorenost za prezentaciju svih dominantnih umetničkih žanrova, od vizuelnih do primenjenih umetnosti, od dizajna do savremenog pozorišta. Tokom protekle decenije, skoro polovina od preko sto realizovanih izložbi bile su debi mladih umetnika, od kojih su neke lansirane na umetničku scenu baš iz galerije Grad i danas prepoznate od strane publike.

Otvoreni profesionalni pristup oličen je u tradicionalnom otvorenom pozivu za umetnike, kroz koji međunarodni žiri bira predloge izložbi od samih početaka galerije. Pored ove važne posvećenosti mladim umetnicima u nastajanju, Galerija Grad ugošćuje i afirmisane stvaraoce svih generacija, odabrane od strane kustosa i umetničkog direktora kao značajne učesnike jugoslovenske i srpske umetničke scene, čiji doprinos se ponekad nepravedno zanemaruje ili zaboravlja. Poseban segment programa čine tematske izložbe savremene umetnosti, organizovane sporadično i oko teme koja je prepoznata kao značajna u ovom trenutku, a uz galeriju su vezani i dodatni programi, poput programa Artist in Residence, koji daje uporedni pregled stvaralaštva umetnika i kustosa iz inostranstva, iako u galeriju uvek stižu prijave umetnika koji žive van Srbije.

Savremeni multimedijalni pristup, netipični mediji izražavanja, interaktivni kvaliteti, značajne teme i kritički angažman autora okosnica su formiranja izložbenog programa Galerije Grad, dok cilj ostaje nepromenjen: stvaranje preseka savremene umetničke scene koja ima sve manje i manje prostora za slobodnu aktivnost na drugim mestima. Ljudmila Stratimirović je osnivač i umetnički direktor Galerije Grad.