SOBE 57 & 58 | VOCAL CURATORIAL SYNDROME

SOBE 57 & 58 | VOCAL CURATORIAL SYNDROME

VCS (Vocal Curatorial Syndrome) je postkustoski performativni duo koji čine istoričari umetnosti Senka Latinović i Vladimir Bjeličić. Na osnovu strategije aktivne kritike, VCS ima za cilj da preispita kustosku praksu u smislu njenog klasnog, rodnog, etičkog i estetskog pozicioniranja u okviru lokalnog, ali i globalnog konteksta.

Fenomen profesionalne (ne)održivosti ili nemogućnosti uspostavljanja simboličkog ili stvarnog kapitala u umetničkom sistemu tranzicionog društva bila je polazna premisa rada VCS.

Kroz performativne metode prisvajanja, manipulacije i humora, duo pokušava da oponaša različite modele društvenog ponašanja koji odražavaju apsurd sadašnjeg trenutka u kojem živimo.