Sobe 40 & 42 | Nikola Garović

Sobe 40 & 42 | Nikola Garović

Njegov rad se zasniva uglavnom na crtežu, ali teži da istražuje sve druge medije. Prikupljajući predmete koji ga okružuju pritom koristeći različite osnove, formate i tehnike, oni se zapliću u njegove misli. Pronađene predmete iz prošlosti ponovo koristi u drugom kontekstu menjajući im namenu i tako daje dublju percepciju značenja vrednosti, dok istražuje kroz svoju ličnu estetiku. On istupa iz klasičnih formata i medija tražeći spontanost u crtanju, mešajući tehnike i uvek pokušavajući da izokrene značenje, vrednost i percepciju istraženih.

Nikola Garović završio je grafički dizajn na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, a trenutno je na master studijama grafike na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Izlagao je na brojnim grupnim izložbama i imao jednu samostalnu izložbu. Osvojio prvu nagradu XIX Studentskog bijenala grafike u Srbiji.