HAVEIT, Prishtina

HAVEIT, Prishtina

HAVEIT (Alketa Sylaj, Hana Qena, Vesa Qena, Lola Sylaj) je kolektiv koji čine 4 mlade umetnice čija umetnost predstavlja žestoki bunt protiv moći, nacionalizma, LGBT diskriminacije i ugnjetavanja žena koje preovlađuju u albanskom društvu.

Često se njihovi umetnički nastupi izvode u javnim prostorima Kosova. Grupa je osnovana 2011. godine u Prištini.